Aanpak

In de heersende tijdsgeest is er meer behoefte aan gepassioneerde leiders die op een inspirerende manier leidinggeven aan hun organisatie. Ik coach geboren leiders die op dit moment zijn gevangen in hun gouden kooi als manager. Ik coach ook deze managers om die geboren leider te zijn zodat er meer gepassioneerde leiders ontstaan die de goede dingen doen en ook de dingen goed kunnen doen.

Middels het inzichtelijk maken van je eigen drijfveren, het toepassen van normen en waarden vanuit de gevechtskunst laat ik je inzien wat voor jou “die goede dingen” zijn. Ik laat je ervaren wat balans is en wat dat voor jou betekent als mens en je omgeving. Die balans is namelijk de voorwaarde om je als gepassioneerd leider te manifesteren. Ik coach op het gedisciplineerd inzetten van al deze verkregen inzichten en begeleid in de operationele vertaling ervan naar jouw organisatie en klanten. Gepassioneerde leiders maken impact, in en met hun bedrijf.

Mijn passie is om geboren leiders van minimaal 35 jaar te coachen die zijn/haar mooiste leven willen leiden. Het bedrijf waar mijn klant leiding aan geeft, heeft van wegen mijn eigen persoonlijke ervaringen een bedrijfsomvang van maximaal 100 FTE en is actief in een technische sector. De behoefte ligt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezonder leven en om zichzelf tot een authentieke leider te ontwikkelen waardoor het eigen leven meer waarde krijgt. De overtuiging moet zijn dat hij/zij hierdoor op een voorspelbare manier leiding gaat geven aan zijn/haar bedrijf. Dit laatste wekt vertrouwen en een verhoogd verantwoordelijkheidsbesef onder het personeel wat resulteert in tevredenere klanten en loyaler personeel met een lager ziekteverzuim.

Ik help je graag verder.

*Behoor je niet tot mijn ‘ideale’ klant maar heb je toch behoefte om te sparren? Bel of mail mij.

Een leider die de goede dingen doet
met de vaardigheid om de dingen goed te doen.

Neem contact met ons op!

Leiden op authentieke wijze:

Respect

Op een respectvolle wijze omgaan met personeel, relaties en klanten. Dat is een voorname vereiste om leiderschapsontwikkeling te ontwikkelen en te voltooien. Je kunt op vele manieren met de klant omgaan. Als je weet hoe de ander in elkaar zit, dan kun je ook van de ander leren.

Resilience (weerbaarheid)

Stel jezelf ten doel om je meer weerbaar op te stellen en wendbaar te zijn. Als men wendbaar is, dan is men ook weerbaar en sta je gelukkiger in het leven. Door deze wendbaarheid ben je feitelijk altijd succesvol en in balans.

Discipline

Discipline betekent het nakomen van je afspraken. Het aanleren van discipline is mogelijk, danwel noodzakelijk om goed leiderschap te vervullen.

logo Senza coaching site