Interim Management

Mijn coach trajecten combineer ik altijd met interim opdrachten om zelf ook dat te blijven toepassen waar ik voor sta. Het wendbaar zijn en een team weerbaar maken om succesvol met respect voor personeel en klanten te “zijn”.

Bij voorkeur word ik ingezet in verbeterprogramma’s, efficiëntie-slagen, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren… Er zijn initiatieven genoeg! Wie heeft er niet mee te maken? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is.

Verandermanagement wordt beschouwd als een integraal proces waarin tegelijk aandacht nodig is voor de factoren technologie, organisatie(structuur) en mens. Vooral de ‘zachte’ kant van organisaties is lang een ondergeschoven kindje geweest en krijgt nu vaker de aandacht die het verdient.

Met Mydrives leg ik ook hier weer de basis voor het uiteindelijke succes, gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Mens en cultuur zijn essentiële factoren geworden. Verandering wordt ook steeds meer gezien als een constante en daarmee als normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Organiseren en managen betekent altijd ook veranderen, wendbaar zijn. Steeds meer organisaties streven naar continue verbetering, lees continue verandering. De focus is verschoven van problemen naar oplossingen. Kijk niet zozeer naar wat er allemaal verkeerd is, maar naar welke kansen er liggen. Welke oplossingen zijn gemakkelijk toepasbaar? Verandering met name verandering van houding en gedrag wordt ook minder beschouwd als maakbaar; hooguit als enigszins te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door mensen te betrekken, eigen verantwoordelijkheden te geven en een open dialoog aan te gaan.

Neem voor interim vraagstukken contact met me op zodat we samen kunnen afstemmen welke doelstellingen bereikt dienen te worden.

Een leider die de goede dingen doet
met de vaardigheid om de dingen goed te doen.

Neem contact met ons op!

Leiden op authentieke wijze:

Respect

Op een respectvolle wijze omgaan met personeel, relaties en klanten. Dat is een voorname vereiste om leiderschapsontwikkeling te ontwikkelen en te voltooien. Je kunt op vele manieren met de klant omgaan. Als je weet hoe de ander in elkaar zit, dan kun je ook van de ander leren.

Resilience (weerbaarheid)

Stel jezelf ten doel om je meer weerbaar op te stellen en wendbaar te zijn. Als men wendbaar is, dan is men ook weerbaar en sta je gelukkiger in het leven. Door deze wendbaarheid ben je feitelijk altijd succesvol en in balans.

Discipline

Discipline betekent het nakomen van je afspraken. Het aanleren van discipline is mogelijk, danwel noodzakelijk om goed leiderschap te vervullen.

logo Senza coaching site